* EPOPEJA *

Epopeja o przyśpieszeniu sprzedaży.
Oto co wynika po wyciągnięciu średniej
z multimedialnych wrażeń.