* Eurohaiku *


Czy obyczaj przetworzą na uzależnienie od przyzwyczajenia,
a kulturę na taśmociąg?
Życia tak niefrasobliwie się nie zmienia
No i nie podcina się nóg słowom przypomnienia.
Po wymyślonych torach nie pojedzie pociąg.