* Garść wiadomości *

Spoza myślności
uchwycić garść
ożywczych wiadomości.
Niech czapla paple.
Niech blebla
biurowców Babel zajadle.
Niech bluzga i nawrednia
wszystko, co po diable.
Gdyż ożywczych wiadomości garść
otwiera oczy na gwiazdy
i rozum wyzwala
od inteligentnych kłamstw
pokrętnej jazdy.

Spoza myślności garść
ożywczych wiadomości
ponad paradne zagłuszanie
dusz i umysłów
przeskoczy na oka błysku.
Ponad wielkiego oszustwa
wszystkich chłystków.
Ponad własną nędzę i niemoc...

Spoza myślności
garść ożywczych wiadomości
niech się rozgości.