* Ile tego jest *

Ile ciszy w ciszy się usłyszy.
Ile maju w maju się nadaje.
Ile trzeba, ile można, ile chce się.
Tego żaden komputer nie policzy,
to wie tylko serce twe.

Że w młodości nic się nie wie,
a na starość ledwo dyszy,
to po prostu już tak jest.
Nikt na siłę nic mądrego nie wymyślił
Nikt jeszcze wszystkich snów nie wyśnił.
Bo tak się życiu chce

Ile ciszy w ciszy się usłyszy.
Ile maju w maju się nadaje.
Ile trzeba, ile można, ile chce się.
Tego żaden komputer nie policzy,
to wie tylko serce twe.
Bo tak się życiu chce
Bo tak się życiu chce