I.S.T.
(wynalazek futurystyczny)

Inteligentny system tabloidowy IST sczytuje z wszelkich możliwych kodów paskowych, telefonu, dokumentów dane przechodniów, kto zacz, ile ma, czego mu brak, preferencje, numer buta.... Wszystko po to by wyświetlać na tabloidach systemu reklamy skierowane specjalnie do konkretnych przechodniów.
"Panie Michaliński, specjalnie dla pana mamy specjalną ofertę... " albo "Pan, panie Michaliński, masz pan stary samochód, a my mamy do sprzedania całkiem nowe, o, ..."
Dzięki IST Michaliński będzie mógł wybrać sobie co tylko zechce. I to jeszcze wygodnie, przez podświadomość.
Droższe tabloidy wyposażone byłyby w system głośnokrzyczący do wybranych przechodniów...
"Pan tu panie Michaliński spacerujesz sobie, a ja gore... Gdyż mógłbyś dziś w promocji tanio kupić... (i tu lista towarów) "
Widzimy więc, że dzięki inteligentnemu systemowi tabloidowemu, dałoby się zagospodarować także i spacer klienta. No, bo przecież obiad i sjestę poobiednią klient ma już zagospodarowaną przez TV.