* Mikrodrony *

(wynalazek futurystyczny)

Mikrodrony multimedialne sterowane jostickiem
do monitorowania wgłębnego;
muszki, karaluchy, popularne pająki...
W razie gdyby monitorowana rodzina
uporczywie milczała przy obiedzie,
mikrodron mógłby nasrać skopolaminę do kawy,
żeby wszyscy wszystko powiedzieli.
Oczywiście zawsze byłoby ryzyko
utraty mikrodrona pod packą na muchy.