Mój ty kapitaliźmie

Zwrócę ci uwagę,
póki twa beztroska
gospodarki nie rozpiźnie,
że o przyszłych klientów pokoleniach
trzeba głośno myśleć,
żebyś ty, kawał lenia
w kwestii perspektywicznego myślenia,
nie wyszedł na jelenia.