* Elektroniczne papugi *

Żąglerka mózgami klientów,
chodzenie giełdy po linie,
wkładanie głowy do telewizora,
globalne biznes salta na trapezie,
bez zabezpieczenia,
elektroniczne papugi...
Spis artystycznych numerów
w tym cyrku jest długi.
A pomiędzy tym wszystkim
na arenie, ja, człowiek - błazen
ze wstydu się rumienię.