* Skrzydła *


Problem poklejonych wyciekiem ropy naftowej
skrzydeł u pelikanów i u mew,
zarysowuje się w multimediach coraz wyraźniej.
To już taki świata pech, że świat nie może
podnieść oczu ponad oceanu poziom,
choć tam właśnie ma położoną o przyszłości wyobraźnię.