Czarodziejski płaszczyk
do przykrywania wszystkiego.... najopłacalniejszego.
(nie dla ekshibicjonistów)