* PopArcie *

W kapitalistycznym czynie społecznym, za karę,
że na obowiązkowych czynach społecznych w latach 70',
w celu wyrażenia swych bieżących politycznych uczuć,
pod nieuwagę ewentualnych ubeków,
oraz aby zaprzeczyć ówczesnej obowiązującej filozofii,
jako kontestator tajemny, oglądając widoki,
manifestacyjnie opierał się o łopatę...

Niniejszym przekraczając produkcyjne normy,
oprócz piosenek i wierszy,
Comporecordeyros wymyśla jako pierwszy,
różnokolorowe klapki na oczy,
czarne, zielone, czerwone, biało czerwone.... itp,
żeby społeczeństwo dla jeszcze większego szczęścia bogaczy,
było w odpowiednio zabarwionych opcjach podzielone,
według tego co diabeł namacha ogonem.