* PSYCHIKA *

Psychika stanowi swą wartość
dzięki psychologicznym wadom;
zablokowaniom, problemom, kompleksom,
wątpliwościom i błądzeniu intelektu.