Z tego co piszą na śmietniku,
festiwali wala się bez liku.