* Sukces *

Kapitalizm często rozumie sukces
jako wykiwanie konkurencji i zdobycie mózgów klientów.
Tym czasem, socjalizm w ogóle nie rozumiał sukcesu,
gdyż wydawało mu się, że sam w sobie jest sukcesem.
Tylko chrześcijaństwo wyzwala możliwość przedłożenia
ponad sukces zbawienie duszy.
Reasumując, nie zawsze opłaca się to, co się akurat opłaca.