* Terapia pamięci *

1. Masaże pamięci podczas towarzyskich zlotów rocznicowych.
2. Pobudzanie pamięci za pomocą zasysania książek historycznych.
3. Trening pamięci przeciąganiem dzieci przez muzea.
4. Niezapominanie o toastach przy wódce.