Transploter
(wynalazek futurystyczny)

- Urządzenie do malowania ścian na odległość, wykorzystujące zjawisko paintboola w sposób precyzyjny. Wystrzeliwujące dawki farby z wielolufowego kartridża, precyzyjnie lokujac porcje farby na znaczne odległości. Wliczając poprawki na wiatr i dostosowując siłę uderzenia farby do przewidywanej wytrzymałości malowanej powierzchni. Urządzenie realizowałoby malowidła zaplanowane komputerowo na wysokich ścianach wierzowców za pomocą kiwnięcia palcem malarza w klawisz "Enter"