* Ucieczka czasu *

Niech ktoś spróbuje policzyć czas,
który zmarnował, nie raz.
I choć nie od razu Kraków zbudowali.
I choć świat się od tego nie zawalił.
Tak jakby czegoś było żal,
choć tylko tu i ówdzie uciekł czas.

Nie marnuj więc czasu
i czasem idź na spacer do lasu.

Tam odwieczny ruch w naturze
siedzi na chórze.
Tam widać najlepiej
co jest na dole, a co jest w górze.
Tam wręcz ożywają dusze.

Nie marnuj więc czasu
i czasem idź na spacer do lasu.