* WEJŚCIE ĆMOKA 1 *

Nowocześni artyści w mediach wypowiadają się o swej sztuce
w płaszczyku nowomowy, jeszcze bardziej wkurzającym,
niż płaszczyk nowomowy socjalistycznego wychowania autorów.
Są tak intelektualnie grzeczni, że wyglądają
jakby nie mieli nic ważnego do powiedzenia.
Dlatego, proszę systemu, proszę zwrócić uwagę,
czy oni jednak nie mają czegoś ważnego do powiedzenia,
a tylko tak, udają współpracujące niewiniątka...
Bo czyż młody autor to autorek?

Comporecordeyros
(refleksja przyradiowa)