* WEJŚCIE ĆMOKA 3 *

W sztuce XXI w. pojawiła się wolna
nie wypełniona niczym przestrzeń,
jakby biała plama na mapie
zainteresowań artystycznych,
przestrzeń prawdy.

Ryzykanci, zaryzykujcie wygodne kariery!

Żeby nie zredukowali do cna
świadomości rzeczy niewyrażalnych,
w imię wyraźności kreatywnej.
Gdyż to niewiadome tworzą równania,
a równania funkcje.