Propozycja nowej partii lub ruchu społecznego:




Zobacz i posłuchaj piosenki p.t. "Rejs", związanej z WiO. - https://youtu.be/_NcUDOGQems