* Zjawiska *


Są zjawiska tak delikatne,
że wystarczy ich nazwę wznieść ponad szept konspiracji,
aby zdradzone i wydane wpadły w sidła myśli skorumpowanej...
Sens swego istnienia tracąc w rynsztokach publicznego udomowienia.
Tu sprzedane, tam sprzedane, znikają,
choć ich nazwa może długo jeszcze służyć w kłamstwa rytuale.
Rytuale, który mówi;
Burz chwile prawdy i bądź blagi kowalem.
... Wolność, sprawiedliwość, solidarność,
to spośród tych zjawisk przykłady najbardziej znane.