M U Z Y K A
G I T A R O W A
(wykonania własne
na gitarę solo)WSTĘP:
Comporecordeyros gra na gitarze nieprofesjonalnej.
Utwory są nagrywane na komputerze domowym, za pomocą interfejsu USB,
mikrofonu elektretowego i niedrogiego procesorka gitarowego Korg.
Gitara ma obniżony strój, gdyż tak wydaje się lepiej brzmieć. Muzyka przeważnie nagrywana jest w wolniejszym tempie, niż tempo oryginałów, ponieważ Comporecordeyros ma idee fix zmniejszenia nowoczesnej neurastenicznej prędkości medialnej, histeryzującej w reklamach, w mowie telewizyjnej i radiowej.
Chciałby aby jego nagrania służyły odpoczynkowi od neotempa i zaprosiły słuchacza do stanu raczej kontemplacji, niż pobudzenia psychomotorycznego.
(Oczywiście dochodzi do tego również czynnik techniczny...
Comporecordeyros jest człowiekiem starszym i... nie ma dokąd się śpieszyć.)
Przedstawiane tu w wersji mp3 nagrania znajdują się na 4 płytach audio CD
w lepszej jakości dżwięku, a niektóre ponownie i lepiej nagrane.
Płyty możesz zamówić tutaj
>>>>>>> W E J Ś C I E >>>>>>>