W I N D A    K O S M I C Z N A    IIOkazuje się, że winda kosmiczna nie musi być zawieszona na orbicie
geostacjonarnej (OGS)...
ponieważ nie musi być zaczepiona w jakimś konkretnym miejscu ziemi.
Może ciągnąć za sobą długą linę (już nie tak długą jak ta która
musiałaby utrzymywać windę na orbicie geostacjonarnej - ok 35000 km.)
Koniec tej liny może być opuszczany do poziomu na który mogą dolecieć
samoloty transportowe, by podjąć ładunek, z dużo niżej położonej
orbity bazowej.
Dolny koniec liny (A), musi poruszać się z prędkością dostępną samolotom,
aby mogły podczepiać przewożone ładunki.
Górna stacja windy (B - baza) musi znaleźć orbitę wg. obliczeń poniżej.
Najlepiej aby orbitalna winda poruszała się wzdłuż równika,
zgodnie z kierunkiem obrotu planety.
Tak by prędkość dolnego końca (Va) poruszającego się w atmosferze
była na tyle mała względem ziemi, by mógł dogonić ją samolot (Vs).
Prędkość bazy (Vb) będzie większa, ponieważ baza (B) będzie miała
w tym samym czasie do pokonania większą drogę...
Chodzi o odpowiednią prędkość bazy (wysokość orbity) by uzyskać siłę odśrodkową
utrzymującą bazę i windę na orbicie.
Prędkość obrotu ziemi Vz (dł. równika 40000km/ 24h = 1666 km/h)

Va = Vz + Vs

(Prędkość zaczepu windy (Va) = Prędkość obrotu ziemi (Vz) + Prędkość samolotu (Vs))

Vb = Va * Rb/Ra

Gdzie Rb to wysokość bazy (promień orbity bazy),
a Ra to promień obrotu zaczepu windy.

Prędkość ciała poruszającego się na orbicie obliczamy z następujących równań:


G - stała grawitacyjna,
M - masa ciała okrążanego, np. planety,
m - masa ciała krążącego, np. statku kosmicznego,
r - promień orbity,
v - prędkość orbitalna.

Z tych równań już można obliczyć, jak wysoko musiałaby być zawieszona winda w zależności od wytrzymałości i długości liny transportowej, oraz masy własnej.

Problem wytrzymałości liny, w przypadku windy orbitalnej tego pomysłu,
nie jest już tak straszny, jak w przypadku projektu wykorzystującego orbitę
geostacjonarną. Dla którego jedynie lina z nanorurek mogłaby dać
wystarczającą wytrzymałość i to granicznie.
Patrz artykuł WINDA KOSMICZNA


Baza windy kosmicznej z założenia byłaby centrum przeładunkowym i
transportowym do rozbudowy infrastruktury orbitalnej, zbudowanej z
mikroekosfer - bąbli powietrza w kosmosie wraz z glebą, wodą, ludźmi...
Czyli karuzel balonowych proponowanych tu jako optymalne rozwiązanie
problemu życia w kosmosie. Oraz zautomatyzowanych ośrodków przemysłowych
niewymagających warunków do życia.
Baza windy kosmicznej mogłaby też być portem kosmicznych statków międzyplanetarnych
Życie na orbicie
STRONA GŁÓWNA

autor: Comporecordeyros