ŻYCIE  NA  ORBICIE
F  U  T  U  R  Y  S  T  Y  K  A
K a b a r e t   " M a g i s t e r     B i e d a "
Zorro     Winetou     Kapitan Nemo     Bungo     Józef K.
 P r y w a t n y     W a r s z t a t     M u l t i m e d i a l n y 
    Wyrób i sprzedaż wierszy i wierszyków    
          piosenek, muzyki gitarowej, powiedzonek,          
    myśli krótkich i FUTURYSTYCZNYCH KONCEPCJI    
k   o   s   m   o   p   o   l   i   t   a        z        P   o   l   s   k   i

P r y w a t n y    R u c h    O p o r u   I n t e l e k t u a l n e g o
F  I  N    D  E    F  I  N    D E    S  I  E  C  L  E
    P  U  S  T  E  L  N  I  A     "P  O  D     P  E  Ł  N  I  Ą"    
TECHNOMORALITET FUTURYSTYCZNY
 siekieromotykobimberszklankowanie

Teksty moje, jak beton na łące,
pasują do czasów, które się psują,
lecz nie są wzruszające.
                   ComporecordeyrosWstęp do Technomoralitetu Futurystycznego