V I D E O
(filmy własne, oraz kolekcje
filmów wyłowionych z sieci)WSTĘP:
Comporecordeyros składa filmy do muzyki własnego wykonania.
Pomysłem tu jest PaintMoving - montaż zdjęć - reprodukcji obrazów,
głównie znanych malarzy, do podkładu dźwiękowego. Autorowi wydaje się,
że można przy tym odpocząć i nasycić oczy.
Są także filmy zwykłe, oraz kolekcje zewnętrzne, głównie wyłowionych
z YouTube filmów muzycznych, ale nie tylko.

>>>>>>> W E J Ś C I E >>>>>>>