P L A S T E L I N O W Y     D Z W O N


Zbiór wierszy "Plastelinowy dzwon" składa się z 16 wierszy.
Złożony w październiku 2012.
Zobacz: E-BOOK (frag.)

Spis treści:
1.Dziś
2.Dane z nadprzestrzeni
3.Cena
4.Jęk nieuniesienia
5.Koniunkturalizm w sztuce
6.Epoka pieniądza łupanego
7.Kultura pragmatyzmu
8.Moralny test
9.Nowi dzicy
10.* * *
11.Hamlet zagipsowany
12.Jęk hipisa
13.Reszta prawdy
14.Plastelinowy dzwon
15.Metafizyka spłoszona
16.Wieszczyk


Tartak


STRONA GŁÓWNA

autor: Comporecordeyros