M E T A F I Z Y C Z N A        Ł Z A

Zbiór wierszy "Metafizyczna łza".

Zobacz: E-BOOK (frag)

Spis treści tomu "Metafizyczna łza":
1.Puste miejsce
2.Ucieczka czasu
3.Sprawiedliwość budząca
4.Zawiadowca wie
5.Wektory
6.W.S.O.
7.Metafizyczna łza
8.Serca głodem morzone
9.Godziny


Tartak

* Puste miejsce *


O!... Puste miejsce
po dojściu do celu,
w którym rodzi się
nowy cel, nowa droga,
nowy ten sam sens.

O!... Idiota,
zbyt inteligentny,
żeby do tego miejsca dotarł.

O!... Ja,
stoję tu
i zamaszyście wątpię,
waham się i błądzę.


Powrót

* Ucieczka czasu *


Raz w mieście zabrakło czasu,
czas uciekł w pośpiechu.

Awaria!, awaria!, - krzyknęły miejskie betony.
Alarm!, alarm!, - kwiknęły towarzyskie kanony.

Przestrzeń bez czasu nigdzie się nie rusza.
Chodzi o zasadę, a nie o nieśmiałość.
Więc nie było jak wrócić do domu.
Wszystko zatrzymało się,
ze względu na
przeciążoną
czasu wytrzymałość.

Nie było śmiechu,
nie było grzechu,
nie było biur zamętu.
Czas z miasta uciekł,
żeby na wsi chwycić
trochę świeżego oddechu.


Powrót

* Sprawiedliwość budząca *


Podobno raz na jakiś czas
objawia się sprawiedliwość,
złożona jednocześnie
z gniewu Bożego i litości Jego.

Taka prawdziwa,
nie zamówiona u kelnerów,
za pomocą zaklęć i guseł
Taka rażąco uczciwa
i niezależna od wszelkich bajerów.
Nie do przekupienia.

Budząca dusze
z hipnotycznego komfortu,
do rzeczy nietanich,
niełatwych, nie za szybkich
i nie wyglądających na skuteczne.


Powrót

STRONA GŁÓWNA

autor: Comporecordeyros