K O R P U S K U L A R N O        F A L O W A       N A T U R A        C Z Ł O W I E K A

Zbiór wierszy "Korpuskularno falowa natura człowieka".

Zobacz: E-BOOK (frag)

Spis treści tomu "Korpuskularno falowa natura człowieka":
1.Wiatrak
2.Korpuskularno falowa natura człowieka
3.Sztuczne tablice
4.Surfing, tsunami i pudding
5. Trans formy
6. * * *
7. Tutaj
8. Monitoring absolutny
9. Tarcze
10. Dzieci


Tartak

* Korpuskularno - falowa natura człowieka *

Jak kac, gdy mija,
chłop zaczyna szukać
bystrym rześkim wzrokiem
następnej rozróby,
następnej rozrabiaki chwały,
następnej wódy,
następnej baby...

Tak i reszta bożych dzieci,
po społeczno - politycznym odlocie
odbudowuje, normuje, odradza...
A kiedy już dochodzą do siebie
i wydaje się, że wiarą i natchnieniem
mogliby zacząć świat odmładzać,
znów luksus inteligencji wyzwolonej
coś nowoczesnego wykombinuje,
coś wygodnego sobie wmówi,
coś rewolucyjnego, na wyczucie
w metafizycznej czasoprzestrzeni wymaca.

I galopem wskakuje w znój
następnego nadużycia i kaca
I tak, niby korpuskularnej natury człowiek,
swą falową naturę zdradza.


Powrót


* Sztuczne Tablice *

Jak średniowieczni pijacy
Co pod Bożą opieką
Przysięgali pić
Po wszystkie swoje dni
Aby słońce chwały Bożej
Nigdy nie zgasło
W lampce oliwnej ich serc

Jak niebieskie
Gatunki skrzydlate
Wciąż wolni i wolni
Nawet gdy dostali po ryju
Nie przekupił ich żaden bies
Nie skusiła żadna partia
Nie wkręciła żadna kołomyja

Przez nawałnice
Przez tępienie prawdy
Przez zwycięstwa zła
Przez porażki i upadki
Dobrej woli
Przez utopijne
Pomieszanie rozumu
Przez urwanych pieśni
Trupy...
Chwiejąc się
Od chałupy do chałupy
To z nimi Bóg wesoło
chadzał

A potem leżeli
Gdzieś na łące
Z butelką wina
Poniżej w oddali
Dymiło miasto

I narzekali głośno
Że świat znowu
Próbuje wynaleźć
Sztuczne kamienne tablice

A wiatr roznosił
Ich troski wśród drzew
A ptaszki chórem
Wyśmiewały tę kosmiczną bzdurę
Sztuczne kamienne tablice
Sztuczną świadomość
Sztuczną kulturę
I sztuczny zew


Powrót

STRONA GŁÓWNA

autor: Comporecordeyros