P O L O W A N I E     N A     S Z C Z Ę Ś C I E


Zbiór wierszy "Polowanie na szczęście" to zbiór 152 wierszy.
Pod jednym tytułem zebrane są wiersze następujących tomików Technomoralitetu Futurystycznego:
"Piórem i młotkiem"
"Sztuka dzielenia"
"Metafizyczna łza"
"Korpuskularno falowa natura człowieka"
"Optymizm na pustyni"
"Szczekający pies"
"Renesans"
"Bajery wolności"


Zobacz: E-BOOK (frag.)Tartak


STRONA GŁÓWNA

autor: Comporecordeyros